Alle memoar-bøkene er oppdatert!

Interesserte kan nå klikke på memoarer for å finne frem til mine bøker om nostalgi, idrett, skole og politikk. De er nå oppdatert med bilder, og lesbarheten er lettet ved at du nå kan lese bøkene kapittel for kapittel slik at du slipper å laste opp hele boken for å nå et spesielt kapittel. 

Facebook


Med ønske om en fin vår 2013

...til hele "min storfamilie", slektninger, venner, kollegaer og  alle godt bekjente!  

En spesiell takk til alle dem som har vært innom min hjemmeside, og gitt meg positive tilbakemeldinger pr.mail. 

e-post